Περιγραφή Υπηρεσιών

Πλήρης Καρδιολογικός έλεγχος

Ηλεκτροκαρδιογράφημα με wireless συστημα καταγραφής υψηλής ευκρίνειας.
Υπερηχογράφημα καρδιάς Triplex
(Δύο σύγχρονες υπερηχογραφικές μονάδες , εκ’ των οποίων η μια φορητή για υπερηχογραφημα καρδιά (triplex) σε ασθενείς που παρουσιαζουν αδυναμία μετακίνησης) Μελέτη περιφερικών αγγείων.

Τεστ κόπωσης

Τεστ κόπωσης με wireless συστημα καταγραφής υψηλής ευκρίνειας,
Holter Ρυθμού 24h,48h εως 7 ημερών,
Ηolter αρτηριακής πίεσης (24 ωρη καταγραφη)
Διάγνωση και θεραπεία Αρρυθμιών (Risk stratification), Έλεγχος βηματοδοτών, απινιδωτών, Διερεύνηση συγκοπής,

Διαχείριση Υπερτασικού

Διαχείριση Υπερτασικού-δυσλιπιδαιμικού Ασθενούς, Στεφανιαίας νόσου, Μετεμφραγματική μελέτη, Follow up, Σύγχρονη διερεύνηση και εκτίμηση βαλβιδοπαθειών.

Καρδιακή Αποκατάσταση ασθενών

Διερεύνηση και θεραπεία Καρδιακής Ανεπάρκειας, follow up.
Ιατρείο Καρδιακής Αποκατάστασης ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια,

Προαθλητικός & προσχολικός έλεγχος

Προαθλητικός, προσχολικός έλεγχος (Έκδοση Πιστοποιητικών),
Διερεύνηση Συγγενών Καρδιοπαθειών – Μυοκαρδιοπαθειών

Ιατρείο Διακοπής καπνίσματος

Επίσκεψη κατ’ οίκον με φορητό υπέρηχο – Triplex Καρδιάς, Εύκολη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ (ΡΑΜΠΑ – PARKING).